Odposlech mobilního telefonu - nahrávání VoIP hovorů (Skype, Viber, WhatsApp)

Do nedávné doby naše řešení SpyTel podporovalo pouze záznam protokolů VoIP hovorů (textový výpis hovorů). Novinkou je podpora oboustranného nahrávání těchto VoIP hovorů. Konkrétně jsou zaznamenávány velmi rozšířené aplikace Skype, Viber a WhatsApp.

Co jsou VoIP hovory?

VoIP je anglická zkratka pro "Voice over Internet protokol", tedy volně přeloženo "volání prostřednictvím internetu". Jedná se o přenos hovorů nikoliv pomocí klasické GSM sítě, ale přes datové spojení. Využívají se k tomu různé aplikace, jejichž výhodou je pro uživatele hlavně to, že nemusí platit za každý uskutečněný hovor, stačí mít k dispozici připojení k internetu, které je v dnešní době dostupné na mnoha místech zdarma. Typicky v kavárnách, restauracích, obchodních centrech apod. Další výhodou je určitá anonymita, i když ta je velmi relativní.

Nahrávání hovorů Skype, Viber a WhatsApp

Do nedávné doby naše řešení SpyTel podporovalo pouze záznam protokolů VoIP hovorů (textový výpis hovorů). Novinkou je podpora oboustranného nahrávání těchto VoIP hovorů. Konkrétně jsou zaznamenávány velmi rozšířené aplikace Skype, Viber a WhatsApp.

Proč je záznam VoIP hovorů tak důležitý?

Se stále větším rozšířením chytrých mobilních telefonů, začíná čím dál více uživatelů používat ke komunikaci různé mobilní aplikace. A to nejen k posílání textové komunikace (zpráv), fotek nebo hlasových poznámek, ale i k volání.

Kompatibilita

Funkce nahrávání VoIP hovorů je zatím dostupná pro telefony iPhone s operačním systémem iOS. Pro instalaci řešení SpyTel je nutné provést odemčení systému, tzv. jailbreak.

Profesionální řešení pro odposlech mobilu SpyTel

Naši nabídku odposlechů mobilních telefonů naleznete na stránce Odposlech mobilního telefonu.