Technika pro získání a obranu informací - prostředky pro odposlech a jak se proti odposlechu bránit

Již brzy se na pulty knihkupectví dostane nové vydání knihy Komerční bezpečnost - Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur od autorů Jiřího Kameníka a Františka Brabce. Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami. V publikaci je také uveden výběr techniky, která se v současné době používá jednak k získání informací, ale také k jejich ochraně. Na zpracování této části jsme se, jako dlouholetí odborníci na tuto problematiku, podíleli a to nás inspirovalo k sepsání tohoto informačního článku. Článek je rozdělen do tří kategorií - technika pro získávání informací - odposlechy; technika pro obranu proti odposlechům a technika na vyhledávání odposlechů.

Technika na vyhledávání odposlechů

Univerzální detektor vysokofrekvenčního pole Protect 1206i

Citlivý ruční detektor odposlechů řízený mikroprocesorem pracující v rozsahu 50 – 6000 MHz. Pro kontrolu v pásmech 2,44 GHz a 5,39 GHz, kde vysílají signály Wifi, Bluetooth a bezdrátové kamery, je k dispozici oddělený kanál se samostatnou anténou. Síla signálu je indikována pomocí 16 stupňového ukazatele. Navíc dokáže rozlišit jednotlivé digitální signály pomocí barevné indikační diody. Zvukovou stopu jednotlivého signálu si můžete poslechnout přes vestavěný reproduktor.

Orientační cena: 17.000,- Kč
​Více informací: https://topspy.cz/produkt/rucni-detektor-odposlechu-topspy-protect-1206i

Detektor odposlechů a kamer Sentinel 2

Vysokofrekvenční detektor slouží jako ochrana před odposlechy jako jsou rádiové odposlechy – FM, VHF, UHF, GSM odposlechy (GSM štěnice), dálkové odposlechy na principu Wifi, Bluetooth, zařízení pro přenos dat - GPRS, EDGE, skryté kamery – miniaturní skryté aktivní i pasivní objektivy a prostředky pro sledování polohy vozidla - mobilní lokátory GPS, GLONASS. Frekvenční rozsah 20 MHz až 6 GHz, dvoustupňové nastavení citlivosti, grafický ukazatel síly signálu, diskrétní režim - vibrace.

Orientační cena: 6.000,- Kč
​​Více informací: https://topspy.cz/produkt/detektor-odposlechu-a-kamer-topspy-sentinel-2

Ruční detektor odposlechů Bug Hunter BH1 PRO

Vysokofrekvenční detektor pro vyhledávání analogových i digitálních odposlechů v rozsahu 50 - 3000 MHz. Univerzální zařízení určené pro vyhledávání všech typů odposlechů, které se běžně používají pro monitorování bytů, vozidel, kanceláří nebo jiných firemních prostor. Kromě toho slouží také k efektivní kontrole osob nebo předmětů. Pracuje ve třech režimech: analogovém, digitálním a elektroakustickém.

Orientační cena: 10.000,- Kč
​​Více informací: https://topspy.cz/produkt/rucni-detektor-odposlechu-topspy-bh1-pro

Osobní detektor odposlechů iDetektor 3 PRO

Frekvenční rozsah 40 – 3800 MHz. Mikroprocesorová technologie dokáže rychle rozpoznat jednotlivé signály a jejich název nebo frekvenci zobrazit uživateli přímo na displeji. V režimu trvalého střežení jsou signály automaticky ukládány do vnitřní paměti pro pozdější analýzu. Jednotlivé signály lze poslouchat. Obsahuje speciální algoritmus pro detekci analogových signálů.

Orientační cena: 20.000,- Kč
​​Více informací: https://topspy.cz/produkt/osobni-detektor-odposlechu-topspy-idetektor-3-pro

Detektor mobilní komunikace, Wifi a Bluetooth Protect 1207i

Ruční RF detektor odposlechu v pásmech GSM, CDMA, 3G, LTE, Bluetooth, WiFi a WiMAX. Detekuje vysílání v rozprostřeném spektru. Každé pásmo má vlastní oddělenou grafickou stupnici signalizující sílu detekované radiové aktivity.  Čtyři režimy provozu - tichý, vibrace, vizuální a poslech. Dvě úrovně citlivosti (ATT), napájení 2x AAA baterie.

Orientační cena: 20.000,- Kč

Detektor mobilní komunikace, Wifi a Bluetooth CAM-105w

Ruční detektor mobilních telefonů navržený pro detekci a lokalizaci zařízení využívajících přenos dat v sítích 2G, 3G a pomocí nejnovějšího standardu 4G (LTE) plus WiFi a Bluetooth. S jeho pomocí lze snadno a rychle prohledat místnost a ověřit si přítomnost aktivních zařízení, jako jsou mobilní telefony, GSM odposlechy, bezdrátové kamery nebo GPS lokátory. Velmi vysoká citlivost zařízení umožňuje detekovat signál ze vzdálenosti až 50 m. Všechny odhalené signály jsou ukládány do paměti a je možné je zpětně analyzovat. Každé pásmo má vlastní 20 stupňový ukazatel síly signálu, což umožňuje precizní lokalizování zdroje odhalených přenosů v daném pásmu.

Orientační cena: 100.000,- Kč

Univerzální ruční RF detektor PRO-W10GX

Profesionální ruční rádiový detektor, určený k detekci a lokalizaci zdrojů analogových a digitálních signálů. Frekvenční rozsah 0 až 6 GHz. Znázornění síly signálu na LCD displeji, paměť pro 1000 záznamů, 2 anténní okruhy - širokopásmová a směrová. Umožňuje zobrazit signál v reálném čase – tzv. funkce live scan a v případě analogového signálu tento demodulovat a poslouchat.

Orientační cena: 100.000,- Kč

Spektrální analyzátor a RF detektor WAM-108t

Ruční širokopásmový skener radiových signálů s frekvenčním rozsahem 14 GHz. Zařízení obsahuje 8 nezávislých modulů pro možnost paralelní detekce v rámci celého zkoumaného pásma 0 – 14 GHz. Je vybaven velkým přehledným displejem, který dovoluje zobrazit vybraný rozsah v reálném čase. Podporuje všechny používané komunikační standardy. Uživatel si může selektivně vybírat pásmo, které ho zajímá a to podrobovat hlubší analýze. Díky vysoké citlivosti přijímacích obvodů a nízkému šumu dokáže zachytit i velmi slabé signály. Obsahuje software pro propojení s počítačem.

Orientační cena: 160.000,- Kč

Pokročilý spektrální analyzátor Oscor Green

Spektrální analyzátor pro profesionální použití vyvinutý pro potřeby detekce a vyhodnocování signálů, které by mohly být potenciálně nebezpečné. Automaticky přeladitelný v pásmu 50 kHz - 24GHz. Přelaďování probíhá extrémní rychlostí 24GHz / 1s. OSCOR Green je vybaven 8,5" dotykovou obrazovkou. Jedná se o jedno z nejvyspělejších zařízení podobného typu na světě. Umožňuje demodulace AM, FM, SSB, sub-nosná, video (PAL, NTSC, SECAM). K analyzátoru není nutné mít žádné další anténní systémy. Vše, včetně vyhodnocovacího software je integrováno.

Orientační cena: 750.000,- Kč

Pokročilý spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSW

Signálový a spektrální analyzátor FSW s kmitočtovým rozsahem 2 Hz až 26,5 GHz se vyznačuje špičkovými parametry a řadí se mezi nejvyspělejší zařízení této kategorie na trhu. Maximální šířka pásma až 160 MHz, minimální fázový šum, velká dotyková obrazovka pro přehlednou analýzu (31 cm).

Orientační cena: 800.000,- Kč

Pokročilý spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSW

Spektrální analyzátor a RF detektor RF EX

Pracuje v širokém frekvenčním rozsahu 15 - 2700 MHZ a 4850 - 6100 MHz. Díky vysoce citlivému přijímacímu modulu a procesoru pro zpracování signálu, dokáže zachytit i jinými prostředky těžko odhalitelné odposlechy využívající digitální vysílání v rozprostřeném spektru (spread spectrum), techniky frequency hopping (např. LTE, Bluetooth, ZigBee) a pulsní přenosy dat. Výstupní data jsou zobrazena na velkém přehledném grafickém displeji. K analýze monitorovaných dat je možné využít PC software. Propojení s počítačem výrazně rozšiřuje možnosti a využití detektoru.

Orientační cena: 18.000,- Kč
​​Více informací: https://topspy.cz/produkt/spektralni-analyzator-rf-ex-bez-technicke-podpory

Spektrální analyzátor a RF detektor RF EXSpektrální analyzátor a RF detektor RF EX

Spektrální analyzátor a RF detektor Delta X 100/12

Zařízení přímo vyvinuté pro odhalování odposlechových zařízení. Frekvenční rozsah 100 kHz – 12400 MHz. Detekuje všechny typy RF signálů včetně pulsních. Připojením dalšího příslušenství umožňuje kontrolu telefonních linek, ethernetové sítě nebo infračerveného spektra. Zařízení lze využít pro trvalou kontrolu prostoru se záznamem veškeré rádiové aktivity a jejího automatického vyhodnocování.

Orientační cena: 280.000,- Kč

Spektrální analyzátor a RF detektor Delta X 100/12

Detektor nelineárních přechodů Lornet 36

Profesionální vysoce citlivý detektor nelineárních přechodů určený pro vyhledávání aktivních i pasivních odposlechů. Spolehlivě detekuje jakoukoliv elektroniku obsahující polovodičové prvky. Unikátní vysoce selektivní detekční schopnost až na vzdálenost 10 m. Lornet 36 je schopen detekovat SIM kartu mobilního telefonu na vzdálenost 1 metr. Frekvence detekčního signálu 3580-3620 MHz.
Frekvenční rozsah pro příjem: druhá harmonická 7160 - 7240 MHz, třetí harmonická 10740 – 10860 MHz. Vysoce směrová anténa s automatickým nebo manuální řízením výstupního výkonu. V pulsním režimu detekce dosahuje výkonu až 20 W. K akustické kontrole lze použít sluchátka. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Orientační cena: 300.000,- Kč

Detektor nelineárních přechodů Lornet 36

Detektor nelineárních přechodů Lornet 24

Ruční detektor nelineárních přechodů s automatickým nebo manuálním řízením výstupního výkonu. Pracuje ve dvou režimech - pulsním a spojitém režimu vysílání (výkon 10 W/1 W). Možnost použití sluchátek k akustické kontrole. Díky malým rozměrům a nízké váze je vhodný pro operativní kontrolu. Napájení z vestavěného akumulátoru.

Orientační cena: 190.000,- Kč

Detektor nelineárních přechodů Lornet 24

Termokamera Flir T450

Termokamera slouží při obranně technických prohlídkách jako vhodný doplněk při vyhledávání odposlechových zařízení. Detekcí zdrojů tepla jako jsou zejména napájecí obvody lze často tato zařízení velmi účinně dohledat. Rozlišení 320 x 240 pixelů, teplotní citlivost 30 mK.

Orientační cena: 280.000,- Kč

Termokamera Flir T450

 

Ruční detektor kovů Garrett Super Scanner V

Umožňuje odhalit předměty jako středně velkou pistoli na vzdálenost 20 cm, velký nůž do 15 cm, žiletky, pouta, ořezávače, drogy zabalené do kovových fólií, elektronické komponenty, malé šperky apod. Při provozu lze využít možnosti připojení sluchátek, umožňující „tiché“ skenování. Velká snímací plocha dovoluje rychlé a důkladné prozkoumání prohledávané osoby. Zařízení je napájeno 9 V baterií.

Orientační cena: 6.000,- Kč

Ruční detektor kovů Garrett Super Scanner V

Technika pro ochranu informací - obrana proti odposlechu

 

Telefonní šifrovací software Silentel

Šifrovací software Silentel umožňuje chráněnou komunikaci mezi dvěma a více uživateli- viz obr. 2  a 3. Každý účastník má své unikátní přihlašovací jméno (číselná kombinace, přezdívka) a je přidán do uzavřené skupiny. Do telefonu, do tabletu nebo do počítače se nainstaluje z oficiálních zdrojů aplikace Silentel. Pro používání je nutné internetové připojení přes wifi nebo mobilní data. O samotné šifrování se stará aplikace a o výměnu šifrovacích klíčů bezpečnostní server. Před navázáním komunikace vytvoří aplikace Silentel jedinečné šifrovací klíče, které zabezpečí celé spojení. Po skončení hovoru nebo po odeslání zprávy jsou šifrovací klíče zničené a vaše komunikace zůstává navždy utajená.

Šifrování a dešifrování probíhá přímo na zařízeních uživatelů, tzv. end-to-end spojení. V celém komunikačním procesu jsou tak přenášena pouze zašifrovaná data, které nemůže operátor nebo provozovatel internetu dekódovat díky nejvyššímu šifrování i neustálé změně šifrovacích klíčů.

Orientační cena: 800,- Kč / měsíční licence
​​Více informací: https://topspy.cz/produkt/bezpecne-sifrovane-volani-silentel-hosted

Telefonní šifrovací software Silentel

Šumový generátor SNG

SNG je inteligentní výkonový šumový generátor umožňující připojení až 100 piezokeramických akustických měničů, 2 až 12 nízkoimpedančních reproduktorů, nebo jejich vzájemnou kombinaci. Účelem zašumění je zajistit ochranu prostoru proti odposlechu využívajícího všech forem snímání zvuku z oken, zdí, případně i z jiných předmětů pokud útočníkův systém využívá jako průnik do prostoru okna nebo zdi místností. Instalací piezoměničů na vnitřní stěny nábytku, stolů a dalších předmětů uvnitř kanceláře lze realizovat vhodnou doplňkovou ochranu proti operativně umístěným přenosným odposlechovým prostředkům.

Orientační cena: 12.000,- Kč

Šumový generátor SNG

Generátor bílého šumu DNG 2300

Vysoce účinný inteligentní generátor bílého šumu se třemi kanály. Ochrana obsahu sdělení mezi účastníky diskrétního jednání, trvalá ochrana prostoru před odposlechem prováděným pomocí kontaktního mikrofonu (stetoskopu), před prostředky snímajícími zvuk pomocí laserové technologie, ochrana proti bezdrátovým odposlechům (štěnicím). Všesměrové reproduktory s výkonem 2x 10 W. Kmitočtový rozsah 250 až 6500 Hz. Možnost připojení výkonných piezoměničů. Automatické řízení výkonu podle okolního hluku.

Orientační cena: 16.000,- Kč

Zařízení pro ochranu ústní komunikace Druid D-06

Účinná ochrana před jakoukoliv formou odposlechu a nahráváním. Zařízení je určené pro zabezpečení důležitých jednání mezi 2 až 6 účastníky s možností propojení dvou přístrojů pro ochranu až 12 osob. Centrální jednotka generuje silné digitální rušení dle aktuální síly rozhovoru, které akusticky překrývá konverzaci, která má být utajena. Vyžaduje nasazení sluchátek s mikrofony u všech osob. Napájení zajišťuje akumulátor (až 6 hodin stálého provozu) s možností připojení do elektrické sítě.

Orientační cena: 60.000,- Kč

Univerzální vícepásmová rušička – jammer

Univerzální rušička umožňující rušit nezávisle na sobě několik vybraných komunikačních pásem. Pracuje v pásmech GSM, 3G, LTE, Wifi, GPS. Výstupní výkon je volitelný v rozmezí 0,2 až 1 Watt. Napájení je realizováno ze sítě, případně lze navrhnout na míru akumulátor podle zadaných parametrů rušení – délka provozu a potřebný výkon závislý na vlastnostech daného prostředí. Lze vybavit několika typy antén – směrové, všesměrové apod.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Orientační cena: 30.000,- Kč

Technika pro získávání informací - odposlechy

 

Dálkový UHF odposlech R1000 CR

Miniaturní vysílač v pásmu UHF (350 – 450 MHz) s mikrofonem. Dosah vysílače je v městské zástavbě kolem 300 metrů, ve volném prostoru až 800 metrů. Osazen profesionálním mikrofonem Knowles, vyniká nízkou hladinou vlastního šumu, vysokým dynamickým rozsahem (schopností zachytit tiché i hlasité zvuky) a odolností proti různým druhům rušení.

Orientační cena: 7.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/dalkovy-uhf-odposlech-topspy-r1000-cr

Odposlech flashdisk USB 350 TIME

Flash disk určený pro dlouhodobý odposlech i pro rychlé operativní nahrávání. Na jedno nabití dokáže nepřetržitě nahrávat až 28 hodin nebo čekat na zvuk v režimu hlasové aktivace SUPER V.O.R. až 25 dní. Při zapojení do konektoru USB je trvale napájen a nahrává až do zaplnění paměti, do které se vejde až 288 hodin záznamu. Technologie automatického vyrovnávání hlasitosti AGC (Automatic Gain Control) zajišťuje skvělou srozumitelnost i vzdálených hovorů na vzdálenost až 15 metrů.

Orientační cena: 2.500,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/odposlech-flashdisk-topspy-usb-350-time

Odposlech powerbanka L500 TIME

Odposlechové zařízení je k nerozeznání od běžné powerbanky. Můžete z něj napájet mobilní telefon, tablet nebo jinou drobnou elektroniku a přitom skrytě nahrávat zvuk. Do vnitřní paměti lze také ukládat jakákoliv data. Manipulace se zařízením nevzbudí žádnou pozornost, nabíjet ho lze z napájecího USB zdroje nebo počítače. Na jedno nabití dokáže nepřetržitě nahrávat až 14 dní nebo čekat na zvuk v režimu hlasové aktivace SUPER V.O.R. až 150 dní. Při zapojení do konektoru USB je trvale napájen a nahrává až do zaplnění paměti, do které se vejde 576 hodin záznamu (16 GB). Technologie automatického vyrovnávání hlasitosti AGC (Automatic Gain Control) zajišťuje skvělou srozumitelnost i vzdálených hovorů na vzdálenost 6 až 12 metrů.

Frekvenční rozsah štěnice v powerbance je nastaven na lidskou řeč, díky tomu jsou výrazně utlumeny ruchy z ulice nebo hudba na pozadí.

Orientační cena: 4.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/odposlech-powerbanka-topspy-l500-time

GSM bezdrátový odposlech GE-1900

Zařízení je určeno pro vzdálené zabezpečení kanceláře, bytu i vozidla. Velkou výhodou je dlouhá výdrž při zachování malých rozměrů 15 x 29 x 40 mm. Do zařízení se vloží SIM karta, úspěšné přihlášení do sítě krátce indikuje dioda, která se při další manipulaci již nikdy nerozsvítí. Pak již stačí vytočit telefonní číslo vložené SIM karty a štěnice automaticky přijme příchozí hovor a vy posloucháte dění v okolí. Čistý zvuk kvalitním mikrofonem na 5 až 9 metrů, detekce zvuku ovladatelná SMS zprávou, snadná obsluha pomocí mobilního telefonu, odposlech na neomezenou vzdálenost. Možnost trvalého napájení nebo zabudování do vozidla. Pohotovostní doba až 105 dnů, režim hlasové aktivace až 35 dnů, poslech v reálném čase až 35 hodin.

Orientační cena: 4.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/gsm-bezdratovy-odposlech-topspy-ge-1900

GSM odposlech - špionážní štěnice G10

Miniaturní zařízení, které slouží pro dálkové monitorování prostorů na neomezenou vzdálenost. Na jedno nabití umožní štěnice G10 až 5 hodin odposlechu. Čekat na Vaše zavolání může až 14 dní. Při nastavení detekce zvuku, při které Vám zařízení samo zavolá, vydrží až 5 dní. Samozřejmostí je možnost trvalého napájení, při kterém pak výdrž neřešíte. Nebo můžete pro prodloužení výdrže připojit externí USB akumulátor. GSM odposlechové štěnice pracují na principu telefonického hovoru. Do GSM špionážního zařízení se vloží SIM karta a zavoláním na ní se aktivuje odposlech. Pro příjem se tedy využívá běžný mobilní telefon.

Orientační cena: 2.300,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/gsm-odposlech-spionazni-stenice-topspy-g10

Odposlech nahrávací pero PEN 99

Kuličkové pero, určeno pro rychlé operativní nahrávání i pro dlouhodobý odposlech. Zvuk je nahráván ve vysoké kvalitě 32 000 Hz, 128 kbps. Frekvenční rozsah je nastaven na lidskou řeč, díky tomu jsou výrazně utlumeny ruchy z ulice nebo hudba na pozadí. Technologie automatického vyrovnávání hlasitosti ALC Automatic Level Control zesílí vzdálené hovory na vzdálenost až 12 metrů. Nahrávky jsou opatřeny datem a časem pořízení. Pootočením spodní části se vysune hrot a s perem můžete běžně psát. Na jedno nabití dokáže špionážní pero s odposlechem nepřetržitě nahrávat až 19 hodin. Vydrží také čekat na zvuk v režimu unikátní hlasové aktivace SUPER V.O.R. až 30 dní. Při zapojení do nabíječky USB je trvale napájen a nahrává až do zaplnění paměti, do které uloží 144 hodin záznamu. Pokud tedy nahraje 4 hodiny každý den, vydrží při trvalém dobíjení 36 dní.

Orientační cena: 3.500,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/odposlech-nahravaci-pero-topspy-pen-99

Skrytá kamera powerbanka Power Bank 9

Skrytá kamera v powerbance může sloužit, stejně jako jakákoliv běžná powerbanka, k nabíjení drobné elektroniky jako je mobilní telefon, tablet, chytré hodinky nebo mp3 přehrávač. Disponuje dvěma USB porty s výstupním napětím 1A a 2A. Lze samozřejmě zároveň nabíjet externí zařízení  a pořizovat video záznam. Obraz je velmi kvalitní díky vysokému datovému toku 6,5 Mbit/s. Vysoké Full HD rozlišení 1080P (1920 x 1080 pixelů) a snímkovací frekvence 30 snímků za sekundu dává vyniknout všem detailům obrazu. Perfektně čistý zvuk je umožněn díky kvalitnímu citlivému mikrofonu a použití nekomprimované metody záznamu PCM s vzorkovací frekvencí 32 000 Hz a rozlišením 16 bit. Kamera v powerbance je vybavena funkcí detekce pohybu, což umožňuje šetřit akumulátor i místo na paměťové kartě, nahráváním videa pouze ve chvíli, kdy zařízení detekuje pohyb. Záznamy se ukládají na paměťovou kartu micro SD. Výdrž na akumulátor 8 hodin, trvalé napájení.

Orientační cena: 5.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/skryta-kamera-powerbanka-topspy-power-bank-9

Skrytá wifi kamera adaptér AC WF2

Miniaturní kamera kamuflovaná do funkčního síťového zdroje, ze kterého můžete přes USB napájet například mobilní telefon. Obraz je ve vysokém rozlišení Full HD 1920 x 1080 pixelů. K zařízení se lze kdykoliv a odkudkoliv připojit z mobilního telefonu nebo počítače a sledovat dění v okolí kamery v reálném čase. Stačí kameru připojit na Wifi a do mobilního telefonu nebo počítače nainstalovat speciální aplikaci. Dálkově přenášený obraz ze skryté kamery v reálném čase lze v mobilní aplikaci nahrávat a rovnou uložit do telefonu (případně počítače). Video lze nahrávat i na paměťovou kartu vloženou v kameře. Kamera je trvale napájena ze sítě a disponuje funkcí detekce pohybu.

Orientační cena: 4.500,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/skryta-wifi-kamera-adapter-topspy-ac-wf2

Modul skryté wifi kamery TopSpy MOD P10

Miniaturní rekordér s kamerou s funkcí přenosu obrazu a zvuku pomocí bezdrátové wifi sítě na neomezenou vzdálenost. Wifi modul lze velmi jednoduše umístit do téměř jakéhokoliv předmětu. Přenáší video se zvukem v reálném čase, přímo do aplikace v mobilním telefonu. Full HD rozlišení obrazu 1920 x 1080 obrazových bodů, detekce pohybu, napájení akumulátor nebo trvalé 230 V.

Orientační cena: 8.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/modul-skryte-wifi-kamery-topspy-mod-p10

Modul skryté širokoúhlé wifi kamery TopSpy MOD 128

Miniaturní modul určený pro skryté zabudování do libovolného předmětu. Rozlišení HD 1280 x 720 px, úhel záběru objektivu 128°, citlivý mikrofon. Napájení je možné z akumulátoru, powerbanky nebo z trvalého zdroje 230 V. Nahrává na paměťovou kartu  umožňuje přenos obrazu i zvuku v reálném čase přes wifi do aplikace v mobilním telefonu.

Orientační cena: 5.000,- Kč
Více informací: https://topspy.cz/produkt/modul-skryte-sirokouhle-wifi-kamery-topspy-mod-128