Funkce odposlechu telefonu

 Hlasový odposlech

Nahrávání telefonních hovorů (GSM, 3G, LTE)

Všechny příchozí i odchozí telefonní hovory se automaticky nahrávají. Případně lze nastavit nahrávání pouze konkrétních telefonních čísel, která vás zajímají. Po přihlášení do systému máte k dispozici kompletní historii nahrávek, které se uchovávají po dobu 3 měsíců.

Odposlech telefonu - nahrávání telefonních hovorů

Nahrávání okolí telefonu (odposlech okolí)

Nahrávání okolí si kdykoliv nastavíte přes webový portál z počítače nebo z telefonu. Záznam okolí lze spustit okamžitě nebo naplánovat dopředu. Nahrávka je poté uložena na vašem účtu na serveru, ze kterého si ji můžete kdykoliv stáhnout a přehrát v běžném přehrávači.

Odposlech telefonních hovorů v reálném čase

Přes webový portál nastavíte tzv. monitorovací telefonní číslo. Z tohoto čísla poté zavoláte na telefonní číslo SIM karty v upraveném bezpečnostním (monitorovaném) telefonu. Pokud právě probíhá telefonní hovor, zcela nenápadně se do tohoto hovoru skrytě připojíte. Následně máte možnost vyslechnout obsah telefonního hovoru. Kdykoliv je možné hovor ukončit.

Odposlech okolí v reálném čase

Přes webový portál nastavíte tzv. monitorovací telefonní číslo. Pokud z tohoto čísla zavoláte na odposlouchávaný telefon, který je v klidu (tzn. že na něm neprobíhá žádný hovor), spustí se automaticky hlasový odposlech okolního prostoru. Ten je umožněn skrytou aktivací mikrofonu mobilního telefonu.

Záznam VoIP hovorů (Skype, WhatsApp, Viber, ...)

Jedná se o textový záznam historie volání přes internet prostřednictvím aplikací jako jsou Skype, WhatsApp, Viber, Messenger apod.


 Odposlech zpráv a emailů

Odposlech SMS/MMS včetně ihned smazaných

Zaznamenány jsou veškeré přijaté i odeslané SMS zprávy a MMS zprávy včetně fotek. Dokonce i tehdy, pokud uživatel zprávu okamžitě smaže.

Odposlech telefonu - SMS zprávy

Odposlech e-mailů

Monitorovány jsou všechny přijaté i odeslané e-mailové zprávy včetně všech příloh. Podmínkou je, že uživatel používá výchozího e-mailového klienta – aplikaci Mail nebo Gmail.

Monitorování iMessage

Aplikace pro odposlech telefonu SpyTel také ukládá zprávy iMessage používané pro komunikaci mezi telefony iPhone a tablety iPad.

Zasílání falešných SMS

Slouží k zasílání SMS zpráv z odposlouchávaného telefonu bez vědomí jeho uživatele. Příjemci se zpráva jeví jako běžná SMS. O tom, že ji odesílatel ve skutečnosti neposílal, se nedozví.

Mazání SMS obsahujících definované klíčové slovo

Na dálku přes webové rozhraní lze nastavit, aby se SMS zprávy, které obsahují určité slovo, smazaly. Uživateli se poté zpráva na telefonu vůbec nezobrazí a okamžitě se smaže.


 Odposlech chatovacích aplikací

Monitorované aplikace

Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Viber, Instagram, Tinder, Telegram, WeChat, LINE, BBM, Yahoo Messenger, Snapchat, Hangouts, Hike, Kik, QQ Messages, Google Messages.

Odposlech telefonu - Facebook messenger          

Odposlech mobilu SpyTel umožňuje monitorování většiny běžně používaných aplikací pro komunikaci a chat, stejně jako těch méně známých. Zdaleka totiž neplatí, že uživatelé dnes používají pouze ty nejznámější komunikační prostředky jako Facebook, Skype, Viber nebo WhatsApp.

Stále více lidí začíná využívat i aplikace alternativní, mezi které mohou patřit například WeChat, Yahoo Messenger nebo Snapchat. Příčinou je snaha zvýšit diskrétnost komunikace použitím aplikace, o které nevíte, že jí uživatel používá, a která bude využívána jen pro určitý speciální účel.

Odposlech telefonu SpyTel ukládá kompletní oboustrannou textovou komunikaci včetně všech obrazových i zvukových příloh jako jsou fotky, snímky obrazovky, emotikony, hlasové zprávy apod.


 Sledování polohy

Vysoká přesnost (GPS, Wifi, GSM)

Zjištění polohy telefonu je velmi přesné, neboť jsou využívány všechny způsoby lokalizace – pomocí GPS, Wifi sítí a pomocí výpočtu vzdálenosti od vysílačů mobilní sítě GSM. Přesnost je tak v ideálním případě kolem 3 metrů. Záleží vždy na konkrétních podmínkách jako je síla GPS signálu nebo dostupnost wifi sítí v okolí.

Zjištění okamžité polohy na vyžádání

Polohu mobilního telefonu lze zjistit kdykoliv na vyžádání. A to buď přímo z vašeho webového účtu nebo pomocí SMS zprávy.

Automatické sledování polohy telefonu

Lze také nastavit, aby mobilní telefon odesílal polohu automaticky v nastaveném intervalu. Ten se může pohybovat od 10 do 60 minut. Budete mít díky tomu přehled, kde se telefon pohyboval v průběhu celého dne.

Přehledná historie polohy

Všechny získané polohy sledovaného mobilu jsou uloženy a můžete se k nim kdykoliv vrátit. Můžete si například nechat na mapě zobrazit všechny polohy v určitý den. Polohy jsou očíslovány podle pořadí tak, jak byly zachyceny, takže okamžitě víte, odkud kam se telefon přesouval. Používáme kvalitní mapové podklady Google Maps.

Odposlech telefonu - sledování polohy


 Odposlech multimédií

Fotky pořízené mobilním telefonem

Odposlech telefonu monitoruje veškeré fotky pořízené mobilem a odesílá je na váš účet, kde si je můžete prohlédnout. Fotky jsou zaznamenány i v případě, že je uživatel hned smaže. V případě, že telefon nemá připojení k internetu, odešlou se fotky později.

Obrázky a fotky nahrané do telefonu

Monitorovány jsou i veškeré fotky a obrázky, které nebyly pořízeny fotoaparátem telefonu, ale například do telefonu nahrány.

Videa

Zaznamenávána jsou všechna videa pořízená telefonem nebo v něm uložená.

Pořízení fotky nebo videa na dálku

Telefon skrytě bez zvukového upozornění a bez použití blesku vyfotí fotku přední a zadní kamerou nebo pořídí video, zachycující okolí telefonu. Fotky ani video se v telefonu nikde neukládají, ale odesílají se okamžitě na server.

Široká škála podporovaných formátů

Fotografie: JPEG, GIF, BMP, EXIF, TIFF, RAW, PNG, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW
Video: CGM, SVG, ODG, EPS, PDF, SWF, WMF, XPS, EMF, EMF+, EMZ, MP4, WMV, ASF, 3GP, 3G2, M4v, AVI


 Monitorování internetu

Navštívené webové stránky

Odposlech mobilu sleduje a zaznamenává všechny navštívené webové stránky. Získáte tak díky tomu dokonalý přehled toho, co uživatel na internetu navštěvuje.

Webové záložky

Sledovány jsou také oblíbené záložky uživatele, tzn. stránky, které často navštěvuje nebo jsou pro něho důležité.


 Náhledy obrazovky

Přes webové rozhraní systému SpyTel lze nastavit aplikace, ze kterých software automaticky pořizuje snímky obrazovky. Můžete tak například sledovat aktivitu uživatele na Facebooku, YouTube, eBay, Dropbox, Letgo apod.


 Záznam kláves a hesel

Záznam stisknutých kláves

Umožňuje zaznamenat všechny stisknuté klávesy (textové znaky). To znamená všechno, co uživatel napíše. Emaily, Facebook chat, SMS zprávy, vyhledávání v internetovém prohlížeči, přihlašovací jména, hesla apod.

Monitorování hesel aplikací Facebook, Instagram apod.

Funkce záznamu stisknutých kláves vám umožňuje zjistit přístupová hesla k různým aplikacím.

Hesla k e-mailovým účtům

Odposlech telefonu vám umožní získat hesla k e-mailovým účtům, které jsou v telefonu nastaveny.


  Monitorování aplikací

Kontakty

Adresář telefonních kontaktů včetně podrobností jako je adresa, e-mail, fotka apod.

Kalendář

Všechny události a schůzky uložené v kalendáři včetně podrobností.

Poznámky

Telefon je věc, kterou má člověk vždy při ruce. Proto je často nejjednodušší a nejrychlejší zaznamenat si důležité poznámky přímo do něho. Většina lidí k tomuto účelu používá výchozí aplikaci na poznámky, která je součástí operačního systému Android i iOS (Apple iPhone). S odposlechem mobilního telefonu SpyTel máte poznámky k dispozici.

Seznam nainstalovaných aplikací

V přehledu vidíte všechny nainstalované aplikace, u kterých je kromě názvu uvedeno i  datum instalace, verze aplikace a ikona.

Přehled využívání aplikací

Kompletní přehled o tom, kdy byla jaká aplikace nainstalována, spuštěna, zavřena nebo odinstalována.

Odposlech telefonu - seznam nainstalovaných aplikací


 Upozornění pomocí SMS

Na probíhající hovor

Pokud chcete využívat odposlech telefonních hovorů v reálném čase, je pro vás tato funkce velmi důležitá. Díky tomu, že vám telefon zasílá SMS zprávy o probíhajících hovorech, víte přesně kdy odposlech zahájit. Odposlech hovorů mobilního telefonu funguje tak, že ve chvíli, kdy vám přijde informace o probíhajícím hovoru, zavoláte ze svého mobilního telefonu na odposlouchávaný telefon a připojíte se skrytě do hovoru. Pro odposlech hovorů v reálném čase doporučujeme používat speciálně k tomu určený telefon s „anonymní“ SIM kartou, kterou jinak nepoužíváte. Zasílání SMS zpráv lze zcela vypnout nebo nastavit jen na některá telefonní čísla, která chcete odposlouchávat.

Při změně SIM karty

Pokud dojde v odposlouchávaném mobilním telefonu k výměně SIM karty, telefon vám z nové SIM karty automaticky odešle SMS zprávu s touto informací. Toto je důležité pro odposlech hovorů a odposlech okolí v reálném čase, protože pro spuštění těchto funkcí voláte na telefonní číslo v odposlouchávaném telefonu a musíte tedy vědět jaká SIM karta je v něm vložena. Ostatních funkcí se změna SIM karty nijak nedotkne.

Pro zjištění stavu baterie

Pokud si vyžádáte informaci o stavu baterie, tento údaj vám přijde jako SMS na váš telefon. Respektive na telefon, který je nastavený jako „odposlechový“.


 Emailová upozornění

E-mailová upozornění vám umožňují mít přehled o různých událostech, aniž byste se museli do webového systému neustále přihlašovat. Ať už nechcete ztrácet čas procházením a kontrolou nashromážděných dat nebo se z různých důvodů do systému přihlásit nemůžete.

Můžete si například nastavit, aby vám přišlo e-mailem upozornění ve chvíli, kdy bude dotyčný komunikovat s určitou osobou, která vás zajímá.

E-mailová upozornění lze nastavit na tyto typy událostí: příchozí/odchozí/zmeškané hovory, SMS zprávy, e-maily, pohyb v zadané oblasti, upozornění na výskyt klíčových slov a další.


 Vzdálené ovládání telefonu

  • Nastavení veškerých parametrů (nahrávání hovorů a okolí, odposlech v reálném čase, sledování polohy apod.)
  • Pořizování fotografií na dálku
  • Pořizování videa na dálku
  • Restartování telefonu
  • Odinstalace
  • Aktualizace

Seznam funkcí odposlechu telefonu SpyTel v podrobné tabulce