Upozornění

Upozorňujeme, že používání našich produktů se řídí platnými právními zákony, před uvedením do provozu se seznamte se všemi souvisejícími předpisy.

Mějte na paměti, že naše produkty jsou mocné nástroje pro získání a ochranu informací a s jejich nasazením buďte obezřetní. Primární použití našich produktů je vyřešení obtížných situací zjištěním skutečné pravdy.

Na našich webových stránkách jsou uvedeny popisky a příklady použití, které mají pouze ilustrativní charakter. Nelze považovat za návod nebo pobídku k realizaci, jen vytvářejí představu o teoretických možnostech uplatnění produktů.