Vyhledávání odposlechů

Prohlídky proti odposlechu od odborníků rychle a levně

Máte podezření na odposlech ve svém okolí? Někdo ví víc, než by měl? Ztrácejí se informace z Vašich rozhovorů? Našli jste v autě podezřelý předmět? Nechte si zkontrolovat kancelář, byt i vozidlo. Diskrétně vyhledáme všechny nežádoucí odposlechy a skryté kamery.

Vyhledávání odposlechů v místnostech

Cena: 9 000 Kč s DPH / 7 438 Kč bez DPH

Doba trvání: 2 až 4 hodiny

Cena je uvedena za jednu běžně velkou místnost. Součástí vyhledávání odposlechů je i kontrola přilehlých prostor – chodba, toaleta apod. Přijedeme osobním vozidlem bez označení, dopravné je účtováno 10,90 Kč s DPH / 9 Kč bez DPH za 1 kilometr.

Máte zájem o kontrolu více místností? Kontaktujte nás pro nabídku na míru.

Vyhledávání odposlechů ve vozidlech

Cena: 6 000 Kč s DPH / 4 959 Kč bez DPH

Doba trvání: 1 až 2 hodiny

Cena je uvedena za jedno auto. Prohlídku provedeme poblíž naší prodejny nebo přijedeme osobním vozidlem bez označení, dopravné je účtováno 10,90 Kč s DPH / 9 Kč bez DPH.

Máte zájem o kontrolu více vozidel? Kontaktujte nás pro nabídku na míru.

Jaké odposlechy vyhledáváme?

Zaměřujeme se na všechny druhy zvukových i obrazových odposlechů, ať jsou aktivní, pasivní nebo hybridní. Mezi nejčastěji nalézané odposlechy patří:

  • rádiové odposlechy – FM, VHF, UHF a další
  • odposlechy s funkcí mobilního telefonu - GSM, 3G, UMTS
  • další dálkové odposlechy a přenosy – Wifi, Bluetooth
  • zařízení pro přenos dat - GPRS, EDGE, 3G, LTE
  • záznamové odposlechy – na principu diktafonu
  • skryté kamery – miniaturní objektivy a zařízení pro přenos/záznam
  • linkové odposlechy – princip vodičů – LAN, elektroinstalace
  • šifrované a digitální odposlechy
  • odposlechy kombinující více funkcí
  • prostředky pro sledování polohy vozidla - GPS, GLONASS

Jak prohlídka proti odposlechu probíhá?

Frekvenční analýza prostoru a vyhledání aktivních zdrojů vysílání

Technici přijedou v neoznačeném firemním vozidle a provedou referenční měření rádiového spektra ve třech bodech vně kontrolovaného prostoru - tzv. prostorovou triangulaci radiového spektra. Záznamy se uloží do počítače a následně se provede jejich porovnání s radiovým spektrem uvnitř cílového prostoru. Tato metoda umožňuje určit, které signály mají zdroj vysílání uvnitř místnosti, která má být zabezpečena. Jednotlivé podezřelé signály se následně detailně vyhodnocují, případně dohledávají pomocí několika typů citlivých detektorů s různými druhy laděných antén. 

Kontrola na přítomnost skrytých objektivů a kamer

Kamery a skryté objektivy, ať pasivní nebo aktivní, vyhledáváme pomocí speciálních detektorů a pomocí důkladné fyzické kontroly.

Důkladná fyzická kontrola prostoru

Kontrola zahrnuje veškeré vybavení kanceláře jako je nábytek, světla, elektrické zásuvky a vypínače, elektrické krabice, lišty pro vedení kabelů, alarmová stropní čidla, hodiny, televize, monitory, počítače a další. Všechna místa jsou prohledána, elektrická zařízení rozebrána a zkontrolována, zda neobsahují nestandardní součátky a zda nenesou známky manipulace.

Kontrola telefonních a datových linek a elektroinstalace

Zahrnuje kontrolu telefoních a datových linek, elektrického vedení a další kabeláže, která by mohla sloužit k úniku informací. 

Kontrola a zebezpečení počítačů a mobilních telefonů proti odposlechu

Součástí prohlídky proti odposlechu je také prověření mobilních telefonů a počítačů, zda neobsahují odposlechový software, případně hadwarový odposlech jako například keylogger. Dokážeme také nalézt případný škodlivý software (spyware, adware, malware), který může být obecnou bezpečnostní hrozbou a odstranit ho. Následně navrhneme a provedeme kroky k zabezpečení vašich zařízení a seznámíme vás se základy bezpečné komunikace - silné vstupní heslo, zabezpečené účty, dvoufázové ověření, biometrické ověření, manažer hesel, antivirový software, pravidelné aktualizace, šifrovaná komunikace apod.

Závěrečná zpráva s vyhodnocením a bezpečnostními doporučeními

Zpracujeme detailní závěrečnou zprávu, která obsahuje veškeré nalezené skutečnosti a bezpečnostní hrozby společně s návrhem kroků vedoucích k jejich odstranění. Doporučíme opatření, která by bylo vhodné přijmout s cílem zabránit nechtěnému úniku informací. Zkonzultujeme s vámi, jak se účinně proti odposlechu bránit v praxi.